Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

dziwnerzeczy
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— blackismycolour.soup.io czytasz w moich myślach, w sercu...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaMerrry98 Merrry98

July 17 2018

dziwnerzeczy
5656 6249 390

July 13 2018

dziwnerzeczy
3763 bba4 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
8897 07be 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
8633 a1a3 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
6510 6f1e 390
Reposted fromgrobson grobson viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
2414 9540 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
4441 44ed 390
Reposted fromtfu tfu viaMerrry98 Merrry98
dziwnerzeczy
dziwnerzeczy
0156 34cd 390
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
dziwnerzeczy
I exist in two places.
Here, and where you are.
— Margaret Atwood
Reposted fromumorusana umorusana viabangbangimdead bangbangimdead
dziwnerzeczy
0523 cdd1 390
alpha-201 in /r/me_irl
Reposted fromlooque looque viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
9511 55b2 390
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viairmelin irmelin

July 06 2018

dziwnerzeczy
6745 6808 390
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viairmelin irmelin

July 05 2018

dziwnerzeczy
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMerrry98 Merrry98
dziwnerzeczy
5654 ebbf 390

July 02 2018

dziwnerzeczy
8285 27e0 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
3227 a220 390
prześcieradło
Reposted fromjodynaa jodynaa viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
3260 7e9f 390
Reposted fromsohryu sohryu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl