Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

dziwnerzeczy
0955 cb1d 390
Reposted fromministerium ministerium viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
7844 f509 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viairmelin irmelin
dziwnerzeczy


Art Nouveau Architecture by Guimard
dziwnerzeczy
4489 ab15 390
When you meet him for the first time vs. When you get him to know better
Reposted fromkivlov kivlov viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
3195 46d3 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
5988 f64a 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
2998 7ae6 390
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
6327 2864 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
2999 649e 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
6686 4f39 390
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
6745 a78c 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
Reposted fromnaich naich viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
4477 784c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
6246 b669 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viairmelin irmelin
dziwnerzeczy

Nie jestem dziewczyną z rękami 

 w kieszeniach

Czasem z dłońmi
Bo zawsze wchodzę tylko 
do połowy
Nie
Jednak tylko 
Na próg
Z rezerwą na szybki nerwowy powrót
Z wygodą dla paliczków mych
Twych
Tez bym tam wpuściła
Może 
Głębiej
Pozwoliła
I...

Cisza 
I jęk
Księżyca blask spływający 
Zza okna po policzkach 
A za nim mleczny dech
Twój
W pobliżu brzucha, lekko drgany moim 
Szczytem


Dziś niepełnie
Ani roli ani we mnie
Tak to już jest
Z grzeczności a
Z dziewczyną w sukience
Z pięknością
Z rękami nie 
W kieszeniach

— Lakonika "Erotyka I"
Reposted fromlakonika lakonika viapoezja poezja

January 14 2018

dziwnerzeczy
3989 18c4 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
6331 6b22 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagdziejestola gdziejestola
dziwnerzeczy
6429 10d1 390
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
6355 037e 390
"er"
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viairmelin irmelin
dziwnerzeczy
5306 32a9 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl