Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

dziwnerzeczy
5680 5181 390
Reposted fromarwen arwen viagdziejestola gdziejestola
dziwnerzeczy
7127 add8 390
dziwnerzeczy
8757 fc76 390
Reposted fromtfu tfu viapuszkamileny puszkamileny
dziwnerzeczy
3452 cc84 390
Reposted fromangelene13 angelene13 viagdziejestola gdziejestola

September 22 2017

dziwnerzeczy
Wiesz, jak tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viagdziejestola gdziejestola
dziwnerzeczy
8393 6b09 390
Reposted fromrichtich richtich viagdziejestola gdziejestola
dziwnerzeczy
6846 b07a 390
Reposted fromherside herside viagdziejestola gdziejestola
7832 e2f5 390

hyperborisches-maedchen:

Chinese tea house at the Schloss Sanssouci, Potsdam, Germany.

Reposted fromLittleJack LittleJack viapuszkamileny puszkamileny
dziwnerzeczy
8164 7226 390
Reposted fromtfu tfu viapuszkamileny puszkamileny
9851 d50b

tyleroakley:

decaffeinate-o:

image

I FEEL LIKE YOU SHOULDN’T BE TEACHING ME THIS.

September 21 2017

dziwnerzeczy
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
5627 18a3 390
dziwnerzeczy
dziwnerzeczy
4610 c834 390
Reposted fromcrazydunky crazydunky viapuszkamileny puszkamileny
dziwnerzeczy
2435 a2d1 390
Reposted fromzciach zciach viapuszkamileny puszkamileny
dziwnerzeczy
Uśmiechasz mnie coraz bardziej :)
— D.
Reposted fromSenyia Senyia viapuszkamileny puszkamileny
dziwnerzeczy
2641 2463 390
dziwnerzeczy
7522 8ebd 390
Reposted fromizzy izzy viapuszkamileny puszkamileny
dziwnerzeczy
0199 21f8 390
Reposted fromakunin akunin viapuszkamileny puszkamileny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl